Küçük çiftçiler işçileşiyor

Tarım çokuluslu şirketlerin egemenliğine girdikçe küçük çiftçiler kendi topraklarında işçi haline geliyor. Küçük çiftçi ailelerin göçe zorlanmasıyla tarım arazileri ranta açılıyor. Havva Gümüşkaya…

Posted On