İnternette emlak fiyatlarındaki düzenleme ile balon patlıyor

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte internet ortamında yer alan emlak ilanlarında yeni bir devir başladı.

Özellikle emlak fiyatlarının gerçek pahasının üzerinde gösterilmesi ve emlak piyasasında yapılan manipülasyonların önüne geçilmesi için çıkartılan düzenleme sonuçlarını göstermeye başladı.

Düzenleme ile düzmece ilanların önü kesildi

Başta uydurma ilanların önüne kesen bu düzenleme ile konut fiyatlarında değerli bir oranda düşüş yaşanıyor. Düzenlenmenin yayınlamasından itibaren kısa vakit içerisinde emlak portallarında yer alan ilanların bir birden fazla da yayından kaldırıldı.

Denetimler konut fiyatlarını istikrara getirecek

Emlak piyasalarını manipüle ederek konut ve gibisi gayrimenkullerin fiyatlarını yükselten fırsatçılara göz açtırmayacak olan bu düzenlemenin akabinde yapılacak kontrollerle birlikte bilhassa konut fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor.

İlanlar GİB’e aylık bildirilecek

538 Sıra Nolu Vergi Metot kanunu Genel Bildirimi ile toplumsal medya başta olmak üzere, web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması yahut kiralanmasının temin edilmesi üzere satış yahut kiralanma iş ve süreçleri artık GİB’e aylık olarak nizamlı bir biçimde teslim edilecek.

Satış fiyatının altında sayı bildirmeye ceza geldi

Örneğin, bir gayrimenkulü 5 milyon liraya internet üzerinden sattığınız, lakin vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle gayrimenkulün fiyatını 2 milyon lira olarak gösterdiniz. İlana koyduğunuz site, satışın 5 milyondan olduğunu Gelir Yönetimi’ne bildirecek, tıpkı formda tapu da bu satışın 2 milyon lira olarak tapuya tescil edildiğini Gelir Yönetimine bildirecek. Gelir Yönetimi ortadaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak.

Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da ayrıyeten Matrah farkı ve vergi ziyaı cezası kesilecek. Tıpkı biçimde bu satışa aracılık eden emlakçı var ise ve faturasını da kesmedi ise ona da ceza kesilecek.

“Sahte ilanlara son. Vatandaş mağdur olmayacak”

Emlak piyasalarını direkt etkileyen yeni düzenleme ilgili açıklamalarda bulunan gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, kelam konusu düzenlemenin bilhassa geçersiz ilanlar ile gerçek kıymetleri manipüle eden fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ve bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilebileceğini söyledi.

Resmi Gazete’de karar açık

Resmi Gazetede yayınlanan bildiride şu hususlar yer aldı;

“538 Sıra No.lu Vergi Yol Kanunu Genel Bildirisi ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması yahut kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, toplumsal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık müddet içerisinde gerçekleştirmiş oldukları süreçlere ait olarak; a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres yahut adreslerini. b) Hizmet verilen gerçek ya da hükmî şahıslara ilişkin isim soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini. c) Hizmet verilenler ismine gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama süreçlerine ait her bir tahsilat yahut satış süreci meblağı ve tarihi ile tahsil edilen meblağların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ait banka hesap bilgilerini. d) Başkanlık tarafından belirlenecek öbür bilgileri. Elektronik ortamda Gelir Yönetimi Başkanlığı’na bildirme mecburiliği getirildi. Bir aya ilişkin bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir. Daima bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, birinci bildirimlerini birinci sefer 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ait olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir Yönetimi Başkanlığına yapmak zorundadır. Bildiriye eklenen süreksiz unsur ile daima bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin 31/5/2022 tarihi prestijiyle yayında olan ilanlar ile 31/5/2022 tarihinde birinci defa verilen ilanlara (31/5/2022 tarihinde yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden yahut yayından kaldırılanlar dâhil) ait bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.